KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dyrekcja

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu 

Mirosława Ostrowska

telefon : 42 716 52 61

e-mail : mp2zgierz@wikom.pl

Podstawa prawna działania dyrektora:

 1. Zarządzenie Nr 228/VII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu, ul. Boya-Żeleńskiego 6;
 2. Pełnomocnictwo KU.0052.176.2012 z dnia 24 października 2012 roku;
 3. Upoważnienie KU.0052.156.2012.

Oświadczenie majątkowe dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu dostępne na stronie Urzędu Miasta Zgierza.

Kwalifikacje zawodowe :

 1. nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, specjalność- Pedagogika Wieku Dziecięcego
 2. studia podyplomowe – pedagogika wspierająca
 3. studia podyplomowe – organizacja i zarządzanie oświatą

Dyrektor jest organem placówki i kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Wykaz kompetencji dyrektora przedszkola został określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz w rozdziale 3 § 11 ust.1 Statutu Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu.


Wicedyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu

Aleksandra Świderska

telefon : 42 716 52 61

e-mail : mp2zgierz@wikom.pl

Kwalifikacje zawodowe :

 1. nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, specjalność- Pedagogika Wieku Dziecięcego
 2. studia podyplomowe- Zarządzanie Oświatą

Podstawa prawna działania wicedyrektora :

Zarządzenie NR 7/2019 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu.

Zakres zadań wicedyrektora przedszkola wynika z przepisów prawa oświatowego, określany jest przez dyrektora przedszkola w formie pisemnej jako zakres czynności, uprawnień, obowiązków i podległości służbowej.

Wicedyrektor pełni funkcję zastępcy dyrektora i reprezentuje placówkę na zewnątrz, w przypadku jego nieobecności w placówce.

Wicedyrektor ma prawo do :

 1. przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń;
 2. decydowania w bieżących sprawach procesu pedagogicznego;
 3. wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień, oraz kar porządkowych dla nauczycieli i innych pracowników;
 4. używania pieczątki osobowej z tytułem „wicedyrektor przedszkola” oraz podpisywania pism i dokumentów, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 2 w Zgierzu
data: 20-01-2020
data: 20-01-2020
data: 20-01-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 20-01-2020 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 177