KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kontrole

Rok 2019

Kontrola sanitarna przeprowadzona przez Starszego Asystenta PSSE - panią mgr Agnieszkę Kowalską w dniu 11.06.2019. Protokół kontroli

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona przez starszego inspektora pracy- głównego specjalisty panią mgr Beatę Helińską w dniu 28.08.2019. Protokół kontroli

Kontrola Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Zgierza przeprowadzona przez inspektora panią Marlenę Grabarczyk w dniach od 09.09.2019 do 20.09.2019. Protokół kontroli

Rok 2018

Kontrola sanitarna przeprowadzona przez Młodszego Asystenta PSSE - panią mgr Agnieszkę Kowalską w dniu 17.05.2017 – Protokół kontroli.

Rok 2017

Kontrola sanitarna przeprowadzona przez Młodszego Asystenta PSSE - panią mgr Agnieszkę Kowalską w dniu 24.04.2017 – Protokół kontroli. 

Kontrola SANEPID-u sprawdzająca realizację decyzji z dnia 10.03.2014 PPIS-2-HŻ-4622/1/14 przeprowadzona przez inspektorów sanitarnych: p. Martynę Staniewską, p. Dorotę Pabjańczyk – Protokół kontroli sprawdzającej. 

Rok 2016

Kontrola Urzędu Pracy w zakresie realizacji umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych w dniu 15 stycznia 2016r – Protokół kontroli.

Kontrola ZUS (Wydział kontroli płatników składek Łodzi) przeprowadzona przez inspektora kontroli – Witolda Recław w okresie od 04.07.016 do 14.07.2016 - Protokół kontroli.

Rok 2015

Kontrola sanitarna przeprowadzona przez Młodszego Asystenta PSSE - panią mgr Agnieszkę Kowalską w dniu 13 stycznia 2015 roku. Zakres kontroli: sprawdzenie zaleceń wykonania decyzji - Protokół kontroli. 

Ewaluacja zewnętrzna problemowa przeprowadzona przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji: panią Marię Jasińską i pana Tomasza Walczaka w okresie od 26 stycznia do 30 stycznia 2015 roku - Raport z ewaluacji problemowej.

Kontrola sanitarna przeprowadzona przez Młodszego Asystenta PSSE w Zgierzu - panią mgr Agnieszkę Kowalską w dniu 4 marca 2015r. Zakres kontroli: sprawdzenie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń w przedszkolu - Protokół kontroli, Decyzje

Rok 2014

Kontrola przeprowadzona przez wizytatora panią Annę Frymus w dniu 22 stycznia 2014 roku. Zakres kontroli: ocena prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu - Protokół kontroli. 

Kontrola sanitarna przeprowadzona przez pracowników PSSE w Zgierzu: Młodszego Asystenta panią Dorotę Pabjańczyk, Młodszego Asystenta mgr inż. Magdalenę Bratek oraz Młodszego Asystenta mgr Agnieszkę Kowalską. Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego placówki i otoczenia, ocena stanu sanitarno-higienicznego pionu żywieniowego oraz dokumentacji GHP/GMP i zasad systemu HACCP.  Dokumentacja kontroli - protokołydecyzje.

Kontrola przeprowadzona przez asystenta PSSE w Zgierzu - Magdalenę Drzewicką w dniu 13 maja 2014 roku. Celem kontroli była ocena realizacji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas". Dokumenty kontroli - Protokół 2014. 

Kontrola sanitarna przeprowadzona przez Młodszego Asystenta panią Dorotę Pabjańczyk i Młodszego Asystenta mgr inż. Magdalenę Bratek w dniu 9 września 2014r. Zakres kontroli: sprawdzenie wykonania decyzji nakazującej zmieniającej z dnia 9 maja 2014 roku, znak: PPIS-Z-HŻ-4622/1/14 – Protokół kontroli.

Rok 2013

Kontrola sanitarna placówki przeprowadzona przez młodszego asystenta PSSE w Zgierzu panią mgr Agnieszkę Kowalską w dniu 6 lutego 2013 roku. Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego placówki i otoczenia. W wyniku kontroli wydano decyzję administracyjną dotyczącą niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego korytarza i dwóch sal dla dzieci (parter). Dokumenty kontroli.

Kontrola przeprowadzona przez asystenta PSSE w Zgierzu - Magdalenę Drzewicką w dniu 17 maja 2013 roku. Celem kontroli była ocena realizacji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas". Dokumenty kontroli - Protokół 2013.

Dokumentacja kontroli Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu za ubiegłe lata jest zarchiwizowana i udostępniana na wniosek w przedszkolu zgodnie z Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu.

Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 2 w Zgierzu
data: 03-02-2020
data: 03-02-2020
data: 03-02-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 03-02-2020 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 130