KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

Miejskie Przedszkole nr 2 w Zgierzu jest czynne w dni robocze - od poniedziałku do piątku – w godz. 6.30 – 17.00.

Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną, organizacje związkowe. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole i organ sprawujący nadzór pedagogiczny (arkusze organizacyjne z poszczególnych lat do wglądu w placówce).

  1. Godziny pracy administracji – od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00.
  2. Godziny pracy nauczycieli –zgodnie z harmonogramem pracy nauczycieli.
  3. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 17.00 zgodne z ramowym rozkładem dnia

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Rozkłady dnia zawarte są dziennikach zajęć poszczególnych oddziałów.

W przedszkolu na życzenie rodziców organizowana jest nauka religii. Zajęcia religii prowadzi nauczyciel katecheta – mgr Dorota Najmowicz. Udział w zajęciach religii biorą dzieci, których rodzice wyrazili na to pisemną zgodę. Dzieci nieuczestniczące w zajęciach religii pozostają pod opieką nauczyciela.

W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci. Zajęcia organizowane przez nauczycieli przedszkola są bezpłatne. Zajęcia dodatkowe organizowane przez podmioty zewnętrzne finansowane są w całości ze środków budżetowych przedszkola. 

Przedszkole prowadzi wyżywienie dzieci. Aktualny tygodniowy jadłospis znajduje się na stronie przedszkola

Schemat organizacyjny

Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 2 w Zgierzu
data: 30-11-2020
data: 30-11-2020
data: 30-11-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 30-11-2020 - Edycja treści
  • 20-01-2020 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 266